Sansho Pepper, Yamatsu Tsujita

By Diego Maldonado