Yuzu Shichimi Togarashi, Yamatsu Tsujita

By Diego Maldonado